71 789 33 89 | biuro@milart.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH ZA POMOCĄ FACEBOOK LEAD AD

(dalej również: „Klauzula”)

I. INFORMACJE WSTĘPNE

Dzień dobry !

Administratorem danych osobowych jest Milart Sp. z.o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pawła Włodkowica 10/4, 50-072, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez urząd miasta Wrocławia, pod nr KRS: 0000043504, NIP:8961236038, REGON: 932118310, adres strony internetowej: www.milart.pl (dalej również: „Milart lub Administrator).

Zdając sobie sprawę z tego jak ważna jest Twoja prywatność, chronimy nie tylko internautów odwiedzających prowadzone przez nas strony internetowe, ale również osoby, które zechciały udostępnić Administratorowi swoje dane z wykorzystaniem innych metod, w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ad. 

Szanujemy Twoją prywatność, opracowaliśmy więc niniejszą Klauzulę, która pozwoli Ci zrozumieć jakie informacje gromadzimy w związku z naszymi usługami oraz w jaki sposób i w jakim celu je przetwarzamy. 

Udostępniając nam swoje dane, możesz być pewna/pewny, że: 

 1. przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych; 
 2. powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem Administratora lub mailowo na adres poczty elektronicznej: iod@milart.pllub bartosz.szymkow@kancelariabms.pl
 3. chronimy Twoje dane od strony technicznej i przechowujemy je na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przetwarzania danych, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby; 
 4. nie przekazujemy Twoich danych podmiotom nieuprawnionym, a w razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa współpracujemy z organami powołanymi do ścigania naruszeń. 

WSPÓŁADMINISTRATORAMI DANYCH, W ZALEŻNOŚCI OD REALIZATORA INWESTYCJI SĄ LUB MOGĄ BYĆ:

1.         Milart Developer sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Włodkowica 10/4, (50-072);

2.         Milart sp. z o. o. Sołtysowice Sp. K. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Włodkowica 10/4, (50-072);

3.         Milart sp. z o. o. – Stabłowice Sp. K. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Włodkowica 10/4, (50-072);

4.         MW sp. z o. o. – Brochów Sp. K. z siedzibą w Oleśnicy, ul. Bratnia 7, 56-400 Oleśnica.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dla ułatwienia – w dalszej części Klauzuli, będziesz nazywany „Użytkownikiem”. 

II. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY I SKĄD JE POSIADAMY ?

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane przez Milart z o.o. w ramach usługi Facebook Lead Ad, będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej odpowiednio: „dane osobowe” oraz „RODO”).

Poprzez uzupełnienie danych zawartych w formularzu Facebook Lead Ad Użytkownik przekazuje XXX wskazane w formularzu Facebook Lead Ad dane osobowe, obejmujące w szczególności:

 1. adres e-mail podany przez Użytkownika w ramach jego profilu w serwisie facebook.com; 
 2. płeć Użytkownika (podaną w ramach jego profilu w serwisie facebook.com lub w formularzu); 
 3. imię i nazwisko Użytkownika (podane w ramach jego profilu w serwisie facebook.com lub w formularzu); 
 4. datę urodzenia Użytkownika (podaną w ramach jego profilu w serwisie facebook.com lub w formularzu); 
 5. numer telefonu Użytkownika (podany w ramach jego profilu w serwisie facebook.com lub w formularzu); 
 6. miejsce zamieszkania Użytkownika (miasto oraz kod pocztowy podane w ramach jego profilu w serwisie facebook.com lub w formularzu); 

III. W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY TWOJE DANE ?

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika przetwarzane za pomocą usługi Facebook Lead Ad w następujących celach: 

 1. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych zaufanych partnerów), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych zaufanych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. w celu umożliwienia Użytkownikowi otrzymywania spersonalizowanych informacji marketingowych, w szczególności o promocjach, produktach, konkursach etc. dotyczących XXX za pośrednictwem Internetu, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celu obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz np. poprzez formularz kontaktowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 5. w celach analitycznych (tj. lepszego doboru usług do potrzeb Użytkownika, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o Użytkowniku oraz analizy finansowej XXX, będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. w celu badania satysfakcji Użytkownika, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszych usług oraz poziomu zadowolenia Użytkownika z naszych produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ ?

Jeśli chcesz skontaktować się z nami, zadzwoń pod numer 71 789 33 89 lub napisz e-mail na adres: biuro@milart.pl

V. CZY MOŻESZ SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANU TWOICH DANYCH ?

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celach opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

VI. PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE ? 

Dane osobowe możemy przetwarzać tak długo, jak długo będziemy mieli do tego ważne podstawy prawne.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VII. JAKIE UPRAWNIENIA CI PRZYSŁUGUJĄ ?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO.

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

VIII. CZY PODANIE NAM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE ?

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do skorzystania z naszych usług oraz zawierania z nami umów.

Biorąc pod uwagę fakt, iż zbieranie danych dotyczy tylko projektu marketingowego i reklamowego Państwa dane nie są nikomu udostępniane.

Milart Sp. z o.o. - Deweloper Wrocław. Nowe mieszkania na sprzedaż.