Twoje wyniki wyszukiwania

Dane Rejestrowe Firmy

MILART Sp. z o. o.

Biuro spółki: ul. Włodkowica 10/4, 50-072 Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, KRS 0000043504

NIP: 896-12-36-038
Wysokość kapitału zakładowego: 186 000,00 PLN