71 789 33 89 | biuro@milart.pl

MILART Sp. z o. o.

Biuro spółki: ul. Włodkowica 10/4, 50-072 Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, KRS 0000043504

NIP: 896-12-36-038
Wysokość kapitału zakładowego: 186 000,00 PLN

Milart Sp. z o.o. - Deweloper Wrocław. Nowe mieszkania na sprzedaż.